Serigraphs by Ángeles Nieto

Serigraphs – Zeefdrukken

Serigraph - zeefdruk by Angeles Nieto

Serigraph – Zeefdruk “Amistad”

Serigraph El Gato the cat, the clock

Serigraph – Zeefdruk “El Gato” (the Cat) the clock

Serigraph - zeefdruk by Angeles Nieto

Serigraph – Zeefdruk “Toro”

Serigraph - zeefdruk by Angeles Nieto

Serigraph – Zeefdruk “Tierras doradas”

Serigraph zeefdruk Angeles Nieto

Serigraph – Zeefdruk “Miradas”

Serigraph - zeefdruk by Angeles Nieto

Serigraph – Zeefdruk “Hacia el sol”

Serigraph - zeefdruk by Angeles Nieto

Serigraph – Zeefdruk “Mujer Gatuna”

Serigraph - zeefdruk by Angeles Nieto

Serigraph – Zeefdruk “Atlas”

Serigraph - zeefdruk by Angeles Nieto

Serigraph – Zeefdruk “Bajo la luna verde”

Serigraph Mascarada by Angeles Nieto

Serigraph – Zeefdruk “Mascarada en la arena”

Serigraph - zeefdruk by Angeles Nieto

Serigraph – Zeefdruk “Pájaros”

Serigraph - zeefdruk by Angeles Nieto

Serigraph – Zeefdruk “Gigantes y Cabezudos”

Serigraph - zeefdruk by Angeles Nieto

Serigraph – Zeefdruk “Vuelo en pareja”

Serigraph - zeefdruk by Angeles Nieto

Serigraph – Zeefdruk “Viaje”

Serigraph - zeefdruk by Angeles Nieto

Serigraph – Zeefdruk “Retratos”

Serigraph - zeefdruk by Angeles Nieto

Serigraph – Zeefdruk “Trocito de cielo”

Serigraph - zeefdruk by Angeles Nieto

Serigraph – Zeefdruk “Lagartijas”

Feeling Good Art Collection by Ángeles Nieto AquArtisGallery AmsterdamÁngeles Nieto - artist of AquArtisGallery Amsterdam

Feeling Good Art Collection by Ángeles Nieto

Bronzes by Ángeles Nieto AquArtisGallery AmsterdamBronzes by Ángeles Nieto AquArtisGallery Amsterdam

Bronzes by Ángeles Nieto

Serigraphs by Ángeles Nieto AquArtisGallery AmsterdamSerigraphs by Ángeles Nieto AquArtisGallery Amsterdam

Serigraphs by Ángeles Nieto

Original paintings by Angeles NietoOriginal paintings by Angeles Nieto

Original paintings by Ángeles Nieto

Angeles Nieto AquArtisGallery AmsterdamThe artworks of Ángeles Nieto have something in common, “Vividness, like her own personality. Southern influences such as bright light, transparency, cheerfulness which spreads the sunlight. A very own style, specially her use of colours, balanced but also exuberant.

Ángeles Nieto, Madrid, (1963) studied at the Academy of Fine Arts in Maastricht. Her 2nd study after art history at the “Universidad Complutense” in Madrid. In the year of her graduation, she was nominated for the Maastricht Academy Award. A year later, in 1994 she won in Amsterdam the ”Talent of the Year” visual art prize. A year later she received at Pulchri Studio in The Hague the prize of honor ”Javaanse Jongens Graphic Prize”. This was followed by beautiful publications in leading magazines like “Art View” and “Blad.”

She produces work as a game, a conversation between what is painted and what still needs to be painted, always seeking balance. Angeles: “We are dust (matter) of the stars”. “That is the basic idea of ​​my work. Our body is made of the same matter, our spiritual lives as well. We form part of the universe, we are also stars. The stars (celestial bodies), the dream world, or it can fly as an expression of freedom often come back in my images. ”

Over the past 20 years, Ángeles realized frequently commissioned art for Philips, Eindhoven; ABP, Heerlen; BührmannUbbens Zutphen; Red Cross, Amsterdam; Technical University, Eindhoven; Imtech Amersfoort. In January-February 2015 for the organization Trollkohnskoppel from Kiesby (Germany), a special graphic art serie as protest against the attack on Charlie Hebdo in Paris.

Her work is collected by:
Philips, Eindhoven; Junkers Bosch, Frankfurt; Siemens, The Hague; Shell, Amsterdam; ABP, Heerlen; Red Cross Amsterdam; Takayama Reed Co., Ishikawa Japan; “Langeland” hospital, Zoetermeer; PriceWaterhouseCoopers, Eindhoven; NTS group, Eindhoven; Technical University (TU) Eindhoven, Trollkohnskoppel, Kiesby Germany.

De werken van Ángeles Nieto hebben iets gemeenschappelijks: “Levendigheid”, een eigenschap die zij ook persoonlijk uitstraalt. Zuidelijke invloeden zoals helder licht, transparantie, opgewektheid die het zonlicht verspreidt. Een hele eigen stijl waarin vooral haar kleurgebruik opvalt, weloverwogen en tegelijkertijd uitbundig.

Ángeles Nieto, Madrid, (1963) volgde de opleiding aan de Akademie Beeldende Kunsten van Maastricht. Haar 2e opleiding na kunstgeschiedenis aan de “Universidad Complutense” in Madrid. In het jaar van haar afstuderen werd ze genomineerd voor de Akademieprijs. Een jaar later, in 1994 werd ze in Amsterdam uitgeroepen tot “Talent van het jaar”. In Pulchri Studio in Den Haag ontving ze de ereprijs van de ”Javaanse Jongens Grafiekprijs”. Daarop volgden mooie publicaties in toonaangevende magazines als “Art View” en “Blad”.

Ze vervaardigt het werk als een spel, een gesprek tussen wat geschilderd is en wat er nog geschilderd moet worden, altijd op zoek naar het evenwicht. Angeles: “Wij zijn stof (materie) van de sterren”. “Dat is het basisidee van mijn werk. Ons lichaam is gemaakt van dezelfde materie, ons spirituele leven ook. Wij vormen samen onderdeel van het universum, wij zijn ook sterren. De sterren (hemellichamen), de droomwereld, of het kunnen vliegen als expressie van vrijheid komen vaak terug in mijn beelden”.

De afgelopen 20 jaar realiseerde Ángeles veelvuldig in opdracht grafiekoplagen voor Philips, Eindhoven; ABP, Heerlen; BührmannUbbens Zutphen; Rode Kruis, Amsterdam; Imtech, Amersfoort. In januari-februari 2015 ontwierp zij voor de organisatie Trollkohnskoppel uit Kiesby (Duitsland) een speciaal grafiek n.a.v. de aanslagen op Charlie Hebdo in Parijs.

Haar werk bevindt zich o.a. binnen collecties van:
Philips, Eindhoven; Junkers Bosch, Frankfurt; Siemens, Den Haag; Shell, Amsterdam; ABP, Heerlen; Rode Kruis Amsterdam; Takayama Reed Co, Ishikawa Japan; “Langeland” ziekenhuis, Zoetermeer; PricewaterhouseCoopers, Eindhoven; NTS group, Eindhoven; Technische Universiteit, (TU) Eindhoven, Trollkohnskoppel, Kiesby (Duitsland)

error: Content is protected !!