Privacy statement AquArtisGallery

Privacy statement AquArtisGallery

 

Doel en basis verwerking persoonsgegevens:

AquArtisGallery, gevestigd te Amsterdam, Entrepotdok 129 verwerkt persoonsgegevens met toestemming van de gebruiker en/ of om uitvoering te geven aan een overeenkomst.

 

De volgende persoonsgegevens worden door AquArtisGallery verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Email
  • Overige gegevens die zijn verstrekt door de cliënt of deelnemer

 

De gegevens worden gebruikt voor:

  • Het factureren en afhandelen van een betaling
  • Het kunnen bellen en e-mailen zoals nodig om onze diensten te kunnen verlenen
  • Het versturen van nieuwsbrieven, speciale uitnodigingen en aanbiedingen per email.

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Er wordt geen gebruik gemaakt  van geautomatiseerde besluitvorming

 

Bewaartermijn persoonsgegevens:

De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk volgens de wettelijke termijnen van de belastingdienst. Persoonsgegevens verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst worden bewaard voor een periode van 7 jaar na afloop van de laatste interactie.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

AquArtisGallery verkoopt geen gegevens aan derden, en zal slechts gegevens verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of voor een wettelijke verplichting.

 

Op uw verzoekt draagt AquArtisGallery er zorg voor dat alle persoonsgegevens worden overgedragen naar u of een andere partij.


Uw privacy rechten:

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens AquArtisGallery verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Het verzoek wordt behandeld binnen 4 weken.

 

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Uw kunt uw verzoek per email richten aan info@aquartisgallery.nl.

 

Persoonsgegevens en vertrouwelijke gegevens worden door AquArtisGallery steeds behandeld met inachtneming van hetgeen in de AVG/ GDPR is bepaald.

 

Graag wijzen wij u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging persoonsgegevens:

AquArtisGallery zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

 

Cookies:

AquArtisGallery maakt geen gebruik van Cookies.

 

Contactgegevens:

AquArtisGallery

Email: info@aquartisgallery.nl

Website: www.aquartisgallery.nl

 

Uw gegevens worden door ons zorgvuldig beheerd. Mocht u vragen hebben betreffende uw privacy, neem dan contact op met Paul Vossen, te bereiken via telefoon nummer +31(0)622792391 of via het email adres info@aquartisgallery.nl

error: Content is protected !!