Jose Antonio Diazdel
Perfumeros - painting by Jose Antonio Diazdel

Perfumeros

La prestamista del Ngorongoro - Painting by Jose Antonio Diazdel

La prestamista del Ngorongoro

La pelirroja - Painting by Jose Antonio Diazdel

La pelirroja

Fumata rossa - Painting by Jose Antonio Diazdel

Fumata rossa

Circo - Painting by Jose Antonio Diazdel

Circo

Cairo - Painting by Jose Antonio Diazdel

Cairo

 

José Antonio Diazdel was born in Málaga (Spain) in 1954. His works has been exihibited in Madrid, Valencia, Barcelona, París, Chicago, Aspen and Tokyo.
With simplicity and directness, José Antonio Diazdel creates works in which we can sense the presence of the arts of the Orient, ancient Rome, the Italian Renaissance, and the Spanish and Flemish schools, as well as from the end of the 19th century in France, the German and Nordic expressionists, and the American minimalists. But none of these styles is expressed to such an extent that it limits the works he creates.
His works embody something of compromise between Eastern and Western perspective, displaying a pantheist feeling for the world, an audacious playfulness with color, and tension between what is represented and the scenario which represents it. Still he always brings this ideas together in a positive manner.

José Antonio Diazdel werd geboren in 1954 in Málaga (Spanje). Zijn werken zijn geëxposeerd in Madrid, Valencia, Barcelona, Parijs, Chicago, Aspen en Tokio.
Met eenvoud en directheid creëert Diazdel werken waarin we de aanwezigheid van de kunsten van het Oosten, het oude Rome, de Italiaanse Renaissance en de Spaanse en Vlaamse scholen, evenals Frankrijk aan het einde van de 19e eeuw kunnen voelen. Zo ook sterke invloeden van de Duitse en Noords Europese expressionisten en de Amerikaanse minimalisten. Maar geen van deze stijlen wordt zo uitgedrukt dat het de werken beperkt die hij creëert.
Zijn werken belichamen iets van een compromis tussen oosterse en westerse perspectieven, met een pantheïstisch gevoel voor de wereld, een dappere speelsheid met kleur en spanning tussen het weergegeven beeld en het scenario dat het vertegenwoordigt. Toch brengt hij deze ideeën altijd op een positieve manier bij elkaar.

error: Content is protected !!