ÁNGELES NIETO

Wire Art

Uniendo pieles - Joining skins wire art sculpture by Spanish visual artist Angeles Nieto

Uniendo pieles – Joining skins

Gato trepador - Climbing cat is a wire sculpture by Spanish visual artist Angeles Nieto

Gato trepador – Climbing cat

Paso de león - Lion step wire art sculpture by Spanish visual artist Angeles Nieto

Paso de león – Lion step

Entre tú y yo - Between you and me wire art sculpture by Spanish visual artist Angeles Nieto

Entre tú y yo – Between you and me

Toro de luces - Bull of light is a wire sculpture by Spanish visual artist Angeles Nieto

Toro de luces – Bull of light

Diamante blanco - white diamond is a wire sculpture by Spanish visual artist Angeles Nieto

Diamante blanco – white diamond

toro-carbonero is a wire sculpture by Angeles Nieto

Toro Carbonero

El mito de Penélope - Penélopes myth

El mito de Penélope – Penélopes myth

Mirada de león - Lions gaze wire art sculpture by Spanish visual artist Angeles Nieto

Mirada de león – Lions gaze

La escritora - The writer is a wire sculpture by Spanish visual artist Angeles Nieto

La escritora – The writer

Nido-Nest wire art sculpture by Angeles Nieto

Nido-Nest

Caballo al vuelo is a wire sculpture by Spanish visual artist Angeles Nieto

Caballo al vuelo

Caballo al galope - Horse in gallop - wire art sculpture by Spanish visual artist Angeles Nieto

Caballo al galope – Horse in gallop

El beso 2020 - the kiss 2020 - wire art sculpture by Angeles Nieto

El beso 2020

Photos

Naturaleza muerta oceanica por Angeles Nieto Fotografia

Naturaleza muerta Oceanica

Photo art by Angeles Nieto

La historia de mariposas

El Santo Limón - photography by Angeles Nieto

El Santo Limón

Photo art by Angeles Nieto

Fruto de amor

Photo art by Angeles Nieto

Concepción

Photo art by Angeles Nieto

Huevo enamorado

Photo art by Angeles Nieto

Pera iluminada

Paintings

Pájaros de la libertad - Original painting by Ángeles Nieto

Pájaros de la libertad

Luz de pájaros, original painting by Spanish visual artist Ángeles Nieto

Luz de pájaros

Mundo libre, original painting by Spanish visual artist Ángeles Nieto

Mundo libre

Feeling Good Art Collection by Ángeles Nieto AquArtisGallery AmsterdamÁngeles Nieto - artist of AquArtisGallery Amsterdam

Feeling Good Art Collection by Ángeles Nieto

Bronzes by Ángeles Nieto AquArtisGallery AmsterdamBronzes by Ángeles Nieto AquArtisGallery Amsterdam

Bronzes by Ángeles Nieto

Serigraphs by Ángeles Nieto AquArtisGallery AmsterdamSerigraphs by Ángeles Nieto AquArtisGallery Amsterdam

Serigraphs by Ángeles Nieto

Original paintings by Angeles NietoOriginal paintings by Angeles Nieto

Original paintings by Ángeles Nieto

 

The artworks of Ángeles Nieto have something in common, “Vividness, like her own personality. Southern influences such as bright light, transparency, cheerfulness which spreads the sunlight. A very own style, specially her use of colours, balanced but also exuberant.

Ángeles Nieto, Madrid, (1963) studied at the Academy of Fine Arts in Maastricht. Her 2nd study after art history at the “Universidad Complutense” in Madrid. In the year of her graduation, she was nominated for the Maastricht Academy Award. A year later, in 1994 she won in Amsterdam the ”Talent of the Year” visual art prize. A year later she received at Pulchri Studio in The Hague the prize of honor ”Javaanse Jongens Graphic Prize”. This was followed by beautiful publications in leading magazines like “Art View” and “Blad.”

She produces work as a game, a conversation between what is painted and what still needs to be painted, always seeking balance. Angeles: “We are dust (matter) of the stars”. “That is the basic idea of ​​my work. Our body is made of the same matter, our spiritual lives as well. We form part of the universe, we are also stars. The stars (celestial bodies), the dream world, or it can fly as an expression of freedom often come back in my images. ”

Over the past 30 years, Ángeles realized frequently commissioned art for Philips, Eindhoven; ABP, Heerlen; BührmannUbbens Zutphen; Red Cross, Amsterdam; Technical University, Eindhoven; Imtech Amersfoort. In January-February 2015 for the organization Trollkohnskoppel from Kiesby (Germany), a special graphic art serie as protest against the attack on Charlie Hebdo in Paris.

Her work is collected by: Philips, Eindhoven; Junkers Bosch, Frankfurt; Siemens, The Hague; Shell, Amsterdam; ABP, Heerlen; Red Cross Amsterdam; Takayama Reed Co., Ishikawa Japan; “Langeland” hospital, Zoetermeer; PriceWaterhouseCoopers, Eindhoven; NTS group, Eindhoven; Technical University (TU) Eindhoven, Trollkohnskoppel, Kiesby Germany.

Ángeles works also as guest lecturer at Maastricht Academy Media Design Technology and at the GMI institute in Amsterdam.

De werken van Ángeles Nieto hebben iets gemeenschappelijks: “Levendigheid”, een eigenschap die zij ook persoonlijk uitstraalt. Zuidelijke invloeden zoals helder licht, transparantie, opgewektheid die het zonlicht verspreidt. Een hele eigen stijl waarin vooral haar kleurgebruik opvalt, weloverwogen en tegelijkertijd uitbundig.

Ángeles Nieto, Madrid, (1963) volgde de opleiding aan de Akademie Beeldende Kunsten van Maastricht. Haar 2e opleiding na kunstgeschiedenis aan de “Universidad Complutense” in Madrid. In het jaar van haar afstuderen werd ze genomineerd voor de Akademieprijs. Een jaar later, in 1994 werd ze in Amsterdam uitgeroepen tot “Talent van het jaar”. In Pulchri Studio in Den Haag ontving ze de ereprijs van de ”Javaanse Jongens Grafiekprijs”. Daarop volgden mooie publicaties in toonaangevende magazines als “Art View” en “Blad”.

Ze vervaardigt het werk als een spel, een gesprek tussen wat geschilderd is en wat er nog geschilderd moet worden, altijd op zoek naar het evenwicht. Angeles: “Wij zijn stof (materie) van de sterren”. “Dat is het basisidee van mijn werk. Ons lichaam is gemaakt van dezelfde materie, ons spirituele leven ook. Wij vormen samen onderdeel van het universum, wij zijn ook sterren. De sterren (hemellichamen), de droomwereld, of het kunnen vliegen als expressie van vrijheid komen vaak terug in mijn beelden”.

De afgelopen 30 jaar realiseerde Ángeles veelvuldig in opdracht grafiekoplagen voor Philips, Eindhoven; ABP, Heerlen; BührmannUbbens Zutphen; Rode Kruis, Amsterdam; Imtech, Amersfoort. In januari-februari 2015 ontwierp zij voor de organisatie Trollkohnskoppel uit Kiesby (Duitsland) een speciaal grafiek n.a.v. de aanslagen op Charlie Hebdo in Parijs.

Haar werk bevindt zich o.a. binnen collecties van: Philips, Eindhoven; Junkers Bosch, Frankfurt; Siemens, Den Haag; Shell, Amsterdam; ABP, Heerlen; Rode Kruis Amsterdam; Takayama Reed Co, Ishikawa Japan; “Langeland” ziekenhuis, Zoetermeer; PricewaterhouseCoopers, Eindhoven; NTS group, Eindhoven; Technische Universiteit, (TU) Eindhoven, Trollkohnskoppel, Kiesby (Duitsland)

Ángeles is tevens gastdocent bij Maastricht Academy Media Design Technology en bij het GMI instituut in Amsterdam.

error: Content is protected !!