ÁNGELES NIETO

Paintings

Pájaros de la libertad - Original painting by Ángeles Nieto

Pájaros de la libertad

Bailando al viento - original painting by Angeles Nieto

Bailando al viento

tu-mi-amapola-original-painting-by-angeles-nieto

Tú mi amapola

tarde en la meseta original painting by Angeles Nieto

Tarde en la meseta

Painting by Angeles Nieto - Crepusculo

Crepúsculo

Reflexión

Diario de un viajero - original painting by Angeles Nieto

“Diario de un viajero”

Original painting by Angeles Nieto

Pensando sobre la vida

Wire Art

Toro de Luces is a wire sculpture by Angeles Nieto

Toro de Luces

El beso 2020 - the kiss 2020 - wire art sculpture by Angeles Nieto

El beso 2020

toro-carbonero is a wire sculpture by Angeles Nieto

Toro de Luz y Sombra

Nido-Nest wire art sculpture by Angeles Nieto

Nido-Nest

toro-carbonero is a wire sculpture by Angeles Nieto

Toro Carbonero

Colmena - Original wire sculpture, 40 x 25 cm by Angeles Nieto, original art

Colmena

Centauro - Original wire sculpture, 110 x 90 cm by Angeles Nieto, original art

Centauro

Unique Wire - art - food - by Angeles Nieto

Salpicón de mariscos

Galope de toro - original art by Angeles Nieto

Galope de toro

Naturaleza muerta - Unique Wire - art - food - by Angeles Nieto

Naturaleza muerta

Pescado rellenas - original wire art by Angeles Nieto

Pescado rellenas

Photos

Naturaleza muerta oceanica por Angeles Nieto Fotografia

Naturaleza muerta Oceanica

Photo art by Angeles Nieto

La historia de mariposas

El Santo Limón - photography by Angeles Nieto

El Santo Limón

Photo art by Angeles Nieto

Fruto de amor

Photo art by Angeles Nieto

Concepción

Photo art by Angeles Nieto

Huevo enamorado

Photo art by Angeles Nieto

Pera iluminada

Feeling Good Art Collection by Ángeles Nieto AquArtisGallery AmsterdamÁngeles Nieto - artist of AquArtisGallery Amsterdam

Feeling Good Art Collection by Ángeles Nieto

Bronzes by Ángeles Nieto AquArtisGallery AmsterdamBronzes by Ángeles Nieto AquArtisGallery Amsterdam

Bronzes by Ángeles Nieto

Serigraphs by Ángeles Nieto AquArtisGallery AmsterdamSerigraphs by Ángeles Nieto AquArtisGallery Amsterdam

Serigraphs by Ángeles Nieto

Original paintings by Angeles NietoOriginal paintings by Angeles Nieto

Original paintings by Ángeles Nieto

 

The artworks of Ángeles Nieto have something in common, “Vividness, like her own personality. Southern influences such as bright light, transparency, cheerfulness which spreads the sunlight. A very own style, specially her use of colours, balanced but also exuberant.

Ángeles Nieto, Madrid, (1963) studied at the Academy of Fine Arts in Maastricht. Her 2nd study after art history at the “Universidad Complutense” in Madrid. In the year of her graduation, she was nominated for the Maastricht Academy Award. A year later, in 1994 she won in Amsterdam the ”Talent of the Year” visual art prize. A year later she received at Pulchri Studio in The Hague the prize of honor ”Javaanse Jongens Graphic Prize”. This was followed by beautiful publications in leading magazines like “Art View” and “Blad.”

She produces work as a game, a conversation between what is painted and what still needs to be painted, always seeking balance. Angeles: “We are dust (matter) of the stars”. “That is the basic idea of ​​my work. Our body is made of the same matter, our spiritual lives as well. We form part of the universe, we are also stars. The stars (celestial bodies), the dream world, or it can fly as an expression of freedom often come back in my images. ”

Over the past 20 years, Ángeles realized frequently commissioned art for Philips, Eindhoven; ABP, Heerlen; BührmannUbbens Zutphen; Red Cross, Amsterdam; Technical University, Eindhoven; Imtech Amersfoort. In January-February 2015 for the organization Trollkohnskoppel from Kiesby (Germany), a special graphic art serie as protest against the attack on Charlie Hebdo in Paris.

Her work is collected by: Philips, Eindhoven; Junkers Bosch, Frankfurt; Siemens, The Hague; Shell, Amsterdam; ABP, Heerlen; Red Cross Amsterdam; Takayama Reed Co., Ishikawa Japan; “Langeland” hospital, Zoetermeer; PriceWaterhouseCoopers, Eindhoven; NTS group, Eindhoven; Technical University (TU) Eindhoven, Trollkohnskoppel, Kiesby Germany.

Ángeles has been working as a teacher at Maastricht Academy Media Design Technology since 2017. Especially for the Minor “Making Senses”, for senior students.

De werken van Ángeles Nieto hebben iets gemeenschappelijks: “Levendigheid”, een eigenschap die zij ook persoonlijk uitstraalt. Zuidelijke invloeden zoals helder licht, transparantie, opgewektheid die het zonlicht verspreidt. Een hele eigen stijl waarin vooral haar kleurgebruik opvalt, weloverwogen en tegelijkertijd uitbundig.

Ángeles Nieto, Madrid, (1963) volgde de opleiding aan de Akademie Beeldende Kunsten van Maastricht. Haar 2e opleiding na kunstgeschiedenis aan de “Universidad Complutense” in Madrid. In het jaar van haar afstuderen werd ze genomineerd voor de Akademieprijs. Een jaar later, in 1994 werd ze in Amsterdam uitgeroepen tot “Talent van het jaar”. In Pulchri Studio in Den Haag ontving ze de ereprijs van de ”Javaanse Jongens Grafiekprijs”. Daarop volgden mooie publicaties in toonaangevende magazines als “Art View” en “Blad”.

Ze vervaardigt het werk als een spel, een gesprek tussen wat geschilderd is en wat er nog geschilderd moet worden, altijd op zoek naar het evenwicht. Angeles: “Wij zijn stof (materie) van de sterren”. “Dat is het basisidee van mijn werk. Ons lichaam is gemaakt van dezelfde materie, ons spirituele leven ook. Wij vormen samen onderdeel van het universum, wij zijn ook sterren. De sterren (hemellichamen), de droomwereld, of het kunnen vliegen als expressie van vrijheid komen vaak terug in mijn beelden”.

De afgelopen 20 jaar realiseerde Ángeles veelvuldig in opdracht grafiekoplagen voor Philips, Eindhoven; ABP, Heerlen; BührmannUbbens Zutphen; Rode Kruis, Amsterdam; Imtech, Amersfoort. In januari-februari 2015 ontwierp zij voor de organisatie Trollkohnskoppel uit Kiesby (Duitsland) een speciaal grafiek n.a.v. de aanslagen op Charlie Hebdo in Parijs.

Haar werk bevindt zich o.a. binnen collecties van: Philips, Eindhoven; Junkers Bosch, Frankfurt; Siemens, Den Haag; Shell, Amsterdam; ABP, Heerlen; Rode Kruis Amsterdam; Takayama Reed Co, Ishikawa Japan; “Langeland” ziekenhuis, Zoetermeer; PricewaterhouseCoopers, Eindhoven; NTS group, Eindhoven; Technische Universiteit, (TU) Eindhoven, Trollkohnskoppel, Kiesby (Duitsland)

Ángeles werkt als docent sinds 2017 aan de Maastricht Academy Media Design Technology. Speciaal voor de Minor “Making Senses”, voor ouderejaars studenten.

error: Content is protected !!