About - Over AquArtisGallery

Zoek je een kunstwerk? Iets dat bij je past? Zoek je iets speciaals voor boven de bank, elders in huis of in jouw bedrijf? Voor op kantoor of in de slaapkamer? Voor jezelf of om cadeau te doen? Voor elke smaak en voor ieder budget heeft AquArtisGallery een verrassende suggestie.

AquArtisGallery heeft een geselecteerde collectie kunst voor jou. Elf onderscheidende kunstenaars uit Nederland en Spanje worden door ons vertegenwoordigd in de galerie. AquArtisGallery kan je in jouw kunstwens adviseren en begeleiden. Hoge kwaliteit met scherpe prijs. AquArtisGallery verkoopt onderscheidende en originele kunst binnen Nederland en België.

AquArtisGallery is een initiatief van Paul Vossen. Al vanaf 1995 toont hij kunstwerken aan het publiek op het Entrepotdok in Amsterdam. Hij vond zijn draai als promotor en bruggenbouwer tussen de creativiteit van de kunstenaar en de wereld daaromheen – galerieën, beurzen, kunsthandels, projecten en publiek. In 2012 startte AquArtisGallery, een plek op een wonderlijk mooie locatie in het centrum van Amsterdam en die volledig in dienst staat van kunst en publiek. AquArtisGallery is een “brug” tussen de tussen de kunstenaars en het publiek. Vandaar de verwijzingen in de naam naar water, kunst, het karakteristieke gebouw aan het Entrepotdok en Artis, de publiekstrekker van oudsher. “Onze kunstenaars hebben allemaal een eigen “gezicht” met een beeldtaal en stijl die je uit duizenden herkent.” Wij brengen kunst: “waar iedereen zich door kan laten betoveren”!

Are you looking for a work of art? Something that suits you? Are you looking for something specialfor above the sofa, elsewhere at home or in your company? For the office or in the bedroom? For yourself or for gift? For every taste and for every budget AquArtisGallery has a surprising suggestion.

AquArtisGallery has a selected collection of art for you. Eleven distinguished artists from the Netherlands and Spain are represented by us in the gallery. AquArtisGallery can advise and guide you in your art wishes. High quality with competitive prices. AquArtisGallery sells distinctive and original art in the Netherlands and Belgium.

AquArtisGallery is an initiative by Paul Vossen. Since 1995 he has shown artworks for the public at the Entrepotdok in Amsterdam. He found his turn as a promoter and like a bridge builder between the creativity of the artist and the world around it – galleries, fairs, art dealers, projects and public. In 2012 AquArtisGallery, opened in a beautiful location in the center of Amsterdam, started working on art and public.
AquArtisGallery is a “bridge” between the artists and the public. Hence the references in the name to water, art, the characteristic building at Entrepotdok and the zoo Artis. “Our artists all have their own pictural language and style that you recognize from thousands.”
We bring art: “Everyone can be enchanted by these artworks”!

about over AquArtisGallery Amsterdam
error: Content is protected !!